حبوبات

شما در این صفحه می‌توانید اقلام مورد نیاز خودتون رو که همگی دستچین و پاک‌شده‌اند، انتخاب کرده و در سریع‌ترین زمان تحویل بگیرید.

دیدن محصولات

عسل

بابادهقان برای بررسی کیفی عسل‌های خود، نمونه آن‌ها را به بهترین و مجهزترین آزمایشگاه‌های کشور فرستاده و با داده‌های آزمایشگاه، از کیفیت محصول خود اطمینان حاصل می‌کند.

انواع عسل بابادهقان

زعفران

زعفران بابادهقان به صورت رشته کامل نیست و سرگل صادراتی جدا شده از بهترین مزارع کشور تهیه شده و همانند عسل دارای برگه آزمایش است.

زعفران سرگل